Fördelar – detta står vi för

Riktigt skarpa säljare genom övning!

Vad det än är man än vill bli riktigt duktig på, så gäller det att aktivt öva på det. Det spelar ingen roll hur mycket goda teorier man lyckas lära sig om man inte vet hur dessa ska omsättas praktiskt.

Hos Sälj & Ledarutveckling – Wilen Consulting Group AB har vi utvecklat metoder där teori och praktik går hand i hand. Med verklighetstrogna fall övar vi tillsammans och ni får direkt feedback på hur säljsamtalen kan göras ännu bättre.

Hur säljaren syns och uppfattas – trygghet

Det viktigaste är att man är trygg. Inte bara i sin roll som säljare utan även i olika situationer där man ringer helt kalla samtal eller möter olika typer av svårigheter i samtalen. Genom att faktiskt lyssna på kunden och lösa kundens problem kan man med trygghet se till att ro många fler affärer i hamn.

Erfarenhet

Erfarenheten kan sägas handla om två perspektiv: den erfarenhet man som säljare bygger upp och den erfarenhet som vi har och som ni kan dra nytta av. Med mer än femton år i branschen har vi fått arbeta med alla typer av företag vilket gör att vi kan ge mer konkreta tips som faktiskt fungerar i just er bransch.

Skräddarsydda lösningar

Att läsa om olika säljtips och allmän säljutveckling ger inte mycket om det inte kan kopplas er verksamhet. Hur det ser ut för er nuvarande säljorganisation med behov och möjligheter stämmer inte in på någon annan verksamhet. Därför inleder vi alltid samarbetet med en grundlig genomgång av hela er säljorganisation samt hela verksamheten för att ta reda på era styrkor och svagheter samt era konkurrenters styrkor och svagheter. Vidare ser vi till personalens förutsättningar och hur branschen i allmänhet fungerar. Ofta tittar vi även var era kunder står i sin egen köpprocess när ni får möjlighet att träffa dem. Allt detta gör att vi skapar en helhetsbild där det tydligt framgår vilka åtgärder ni behöver vidta för att komma vidare i säljutvecklingen!

Konkreta tips på individnivå

Det är inte bara verksamheten som har helt unika förutsättningar och möjligheter. Detsamma gäller för varje anställd i er organisation. Vare sig du arbetar helt ensam i verksamheten med sälj eller om du tillsammans med 200 arbetskamrater ser till att organisationen når sina säljmål, är det till syvende och sist individernas praktiska arbete som gör att försäljningen går bra eller dåligt.

Vi ser alltid till individen och tar reda på vilka styrkor och svagheter som finns. Det starka ska vi lyfta fram och det svaga ska vi jobba med!

Resultatet – vi ökar er försäljning

Det viktigaste är vad arbetet resulterar: mer effektiva säljsamtal, att lägga tid på rätt kunder eller intressenter och effektiv merförsäljning. Alltså ökad försäljning för er verksamhet med ökad omsättning som följ och möjlighet att ta marknadsandelar eller klara sig långsiktigt.